CDEF tài trợ 61,180 USD cho các dự án văn hóa nghệ thuật của Việt nam
16 Tháng Tám 2012

(TQ-DTV)- Quỹ Phát triển và Trao đổi văn hóa Việt Nam – Đan Mạch (CDEF) đã phê duyệt 10 dự án văn hóa nghệ thuật với tổng kinh phí 61,180 USD. Các dự án này, bao gồm liên hoan phim, nghệ thuật sân khấu mới cho đến các dự án âm nhạc và múa đương đại, các dự án được lựa chọn đều đạt tiêu chí thể hiện tính đa dạng của các loại hình nghệ thuật được hỗ trợ. chi tiết»